11 Ιαν 2009

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Ματαίως προσπάθησα
να διαχωρίσω
το παρελθόν
από το παρολίγο ελθόν.
Ό,τι δεν ήρθε
έφυγε
όπως αυτά που ήρθαν.
Προς τι, λοιπόν,
η καταγραφή περιουσιακών αισθημάτων
και η συγκομιδή επικοινωνιακών αποδείξεων
όταν το παρόν φορολογεί
τα απερχόμενα
και τα μη ποτέ φανισθέντα
με το ίδιο ακριβώς ποσό;


ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: